Etter et godt gjennomført årsmøte på østlandet Onsdag 19.Oktober.2022, er vi svært positive til den nye strukturen årsmøte kom frem til for organisasjonen vår.

Vi er veldig takknemlig for alle som deltok, var engasjerte og med på å diskutere sakene. Vi vil benytte anledningen til å takke de tillitsvalgte på østlandet og vestlandet, i de to regionene som hadde et operativt styre med verdig og iherdig innsats.


Vi håper de vil fortsette det gode arbeid og bli med videre i de nye arbeidsgruppene våre. Vi har nå stor tro på at arrangementene, prosjektene med jaktlag mm vil vokse raskere frem, bli mer landsdekkende og ikke minst øke aktivitetene for alle medlemmer.


Organisasjonen er nå gratis, så vi håper flere har lyst til å melde seg inn.

Med vennlig hilsen styre.

Spørsmål? Ta kontakt!